Da Keiki Sushi Chef Sticker

Da Keiki Sushi Chef Sticker

Mojo Tactical

Regular price $3.00 Sale

Da Keiki as a Sushi Chef serving up his favorite Ikura Sushi! Measures 3x3